Služby

  • elektroinstalace v rodinných domech, bytech či firemních kancelářích skladech, halách a podobně
  • opravy starých instalací
  • správa budov
  • instalace domovních telefonů, zvonků a otvírání dveří
  • opravy elektrických strojů
  • příprava staveništních rozvaděčů včetně elektrosměrové skříně a revize připojení
  • opravy veřejného osvětlení
  • celkové revize domů, bytů, strojů, přístrojů, prodlužovacích kabelů a podobně